Numery telefonów w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - tel. centrali: 77/453-86-36 lub 77/443-18-70; fax: 77/453-73-68